En no Ozunu


En no Ozunu
   = En no gyoja (dates unknown: latter half of seventh century) A mountain-ascetic who lived in the kingdom of Yamato on Mount Katsuragi where in the Kojiki and Nihongi it is recorded that a deity called Hito-koto-nushi revealed himself to the emperor. En was credited with great powers including the ability to command the kami to draw water and gather firewood. The sixth yama float in the second day's procession of the Gion matsuri on July 24th tells the story of how En-no-gyoja built a bridge by making a demon called hito-goto carry stones for him. In 699 he was exiled to Oshima for leading people astray. Regarded as the founder of Shugendo, En is also known as En no ubasoku (layman En). At a thousand-year commemoration in 1779 he received the title of Jinben Dai-bosatsu.

A Popular Dictionary of Shinto. .

Look at other dictionaries:

  • özünü bozartmax — (Qazax) həddibüluğa çatmaq. – Gədənin səsi gərrənif, özünü bozardıf diyəsən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • özünü qızartmax — (Qazax) həddibüluğa çatmaq. – Onun nə yaşı var, hələ heç özünü qızartmıyıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • duyluq — özünü duyluğa qoymaq dan. – özünü bilməməz kimi göstərmək, özünü bilməməzliyə qoymaq. Bu ittifaqda qız qəsdən özünü duyluğa qoyacaqdır ki, guya mən sizi heç elçi bilməyirəm, adi qonaq bilirəm. R. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saxlaşdırmaq — özünü saxlaşdırmaq – özünü saxlamaq. Professor cənabları da özünü saxlaşdırmadı və daha da ucadan qah qah çəkib Zəki Əfəndiyə dedi: – Qulaq as, mən başdan oxuyum. C. M.. Rəfizadə özünü saxlaşdıra bilmədi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yatmışlıq — özünü yatmışlığa qoymaq – özünü yatmış, yuxulu kimi göstərmək, özünü yuxuluğa vurmaq. <Məsmə> yorğun olduğu üçün özünü yatmışlığa qoyur, cavab verməyir. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhtəriz — ə. özünü qoruyan, özünü gözləyən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ehtiraz — ə. özünü gözləmə, muğayat olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • intihar — ə. özünü öldürmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istitbab — ə. özünü həkimə göstərmə, həkimə müraciət etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ittiqa’ — ə. özünü gözləmə; saqınma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.